Task Management

Postavite prioritete, dodijelite zadatke i pratite njihovo izvršenje.

Task Management

Poboljšajte učinkovitost zaposlenika pomoću Task Management rješenja koje vam omogućava kreiranje liste zadataka za svakog pojedinog člana tima. Dodjeljivanjem zadataka i postavljanjem prioriteta za svakog zaposlenika, omogućite zaposlenicima bolju efikasnost i organiziranost pri obavljanju zadataka. Uvidom u radne zadatke koji su na čekanju, u tijeku ili su već izvršeni, vidljivo je i vrijeme utrošeno na izvršavanje zadataka.

Uz pristupite svim bitnim informacijama za rad u trenu i radite učinkovitije.

Kreirajte tjedne planove i pratite kako se izvršavaju uz pomoć e-mail obavijesti.


DODJELJIVANJE ZADATAKA

Kreirajte novi ili uredite postojeći zadatak za svakog zaposlenika, postavljajte prioritete i komentare.

PRAĆENJE ZADATAKA

Pratite izvršavanje zadataka u stvarnom vremenu. Zadaci mogu imati jedan od četiri statusa: na čekanju, u tijeku, izvršeni ili potvrđeni.

OBRAĐIVANJE PODATAKA

Izradite izvješća o radnim aktivnostima zaposlenika.

Kako rješenja rade?

Naša rješenja pomažu Vašem timu da rade zajedno efikasnije.

Rješenja su dizajnirana tako da omoguće brz, pouzdan i efikasan prijenos informacijama među zaposlenika kao i:

Definiranje standarda poslovanja

Suradnju i komunikaciju među odjelima

Centralizirano upravljanje dokumentacijom

Učinkovito upravljanje projektima

Planiranje zadataka i aktivnosti

Praćenje dnevnih/tjednih izvještaja i planova