Task Management

Dodijelite zadatke, postavite prioritete, pratite izvršenje zadataka svojih zaposlenika te potaknite timski rad

Task Management

Poboljšajte učinkovitost zaposlenika pomoću Task Management rješenja koje Vam omogućava kreiranje liste zadataka za svakog pojedinog člana! Dodjeljivanjem zadataka i postavljanjem prioriteta za svakog zaposlenika, omogućite zaposlenicima bolju efikasnost i organiziranost pri obavljanju zadataka. Uvidom u radne zadatke koji su na čekanju, u tijeku ili su već izvršeni, vidljivo je i vrijeme utrošeno na izvršavanje zadataka.

Uz pristupite svim bitnim informacijama za rad u trenu i radite učinkovitije.

Kreirajte tjedne planove i pratite kako se planovi izvršavaju uz e-mail obavijesti.


DODJELJIVANJE ZADATAKA

Kreirajte novi ili uredite postojeći zadatak za svakog zaposlenika, postavljajte prioritete i komentare.

PRAĆENJE ZADATAKA

Pratite izvršavanje zadataka u stvarnom vremenu. Zadaci mogu imati jedan od četiri moguća statusa: na čekanju, u tijeku, izvršeni ili potvrđeni.

OBRAĐIVANJE PODATAKA

Izradite izvješća o radnim aktivnostima zaposlenika.

Kako rješenja rade?

Naša rješenja pomažu Vašem timu da rade zajedno efikasnije.

Rješenja su dizajnirana tako da omoguće brz, pouzdan i efikasan prijenos informacijama među zaposlenika kao i:

Definiranje standarda poslovanja

Suradnju i komunikaciju među odjelima

Centralizirano upravljanje dokumentacijom

Učinkovito upravljanje projektima

Planranje zadataka i aktivnosti

Praćenje dnevnih/tjednih izvještaja i planova